Shopping Cart

No products in the cart.

תקנון האתר

כל האמור בתקנון זה מיועד לשני המינים.

אתר בייבי ליין משמש כחנות מקוונת למוצרי תינוקות ויולדות ומופעל ע”י בייבי ליין ח.פ. 320757826

השימוש באתר וביצוע רכישה מהווה הסכמה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה.

תקנון זה יפורש על פי חוקי מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בעיר נתניה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין החברה ללקוח.

החברה תוכל לשנות את התקנון בכל עת ללא הודעה מראש.

החברה משתדלת להחזיק מלאי של המוצרים, אך עם זאת יתכן שיופיע מוצר שאינו קיים במלאי. במידה ומוצר לא קיים במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח .

החברה משתדלת להציג את תמונות ותיאורי המוצרים כפי שהם במציאות, אך יתכנו שינויים בתמונות או תיאור המוצרים כגון:  שינויי גוון הצבע בין התמונות למוצר במציאות. שינויים בתמונות ו/או תיאור המוצרים אינן מחייבות את החברה.

החברה תספק את ההזמנה רק לאחר אישור התשלום ע”י חברת האשראי, ומסירת פרטי משלוח מדוייקים ע”י הלקוח. טעות במסירת הפרטים עלולה לגרום לכשל באספקה והלקוח יחויב בדמי המשלוח.

החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר.

כמו כן החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר/עקיף שיגרם ללקוח/ למזמין / לצד שלישי או למוצר כתוצאה משימוש שאינו נכון.

יש לפעול על פי הוראות היצרן כפי שמופיעות בעלון המידע ו/או על תווית המוצר ו/או ע”פ הנחיות רופא שהתאים את סוג המוצר.

 

הגנת הפרטיות

החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי האשראי והלקוח לצד ג’ , אלא אם כן קבל אישור בכתב מהלקוח.

 

קניין רוחני

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי בתוכן האתר ו/או בכל חלק ממנו ללא הסכמה מפורשת של “בייבי ליין” מראש ובכתב.
אין לבצע קישוריות לאתר ללא רשות מפורשת בכתב .

 

משלוחים

החברה מתחייבת לספק את הסחורה על פי לוח הזמנים המופיע באתר. עם זאת יתכנו תקלות באספקה שאינן בשליטת החברה  ואינן מחייבות את החברה.

בזמני עומס, ערבי חג, וחגים ייתכנו שינויים במועדי האספקה ויש ליצור קשר עם החברה לבירור זמן האספקה.

באזורים חריגים עד 7 ימי עסקים.

אין החברה אחראית על עיכובי אספקה של חברת דואר ישראל.

 

החלפות

את ההחלפות ניתן לבצע בחנות החברה בבית החולים לניאדו בשעות הפעילות או לשלוח לחברה 

באמצעות שליח שיאסוף מביתכם מטעם החברה , אחרי הודעה לחברה על החלפה תקבלו במייל הוראות הכנת המשלוח בחזרה

ניתן להחליף מוצר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, בתנאים הבאים:

 1. לא נעשה שימוש במוצר
 2. המוצר נשאר באריזתו המקורית.
 3. אריזת המוצר שלמה.
 4. הלקוח יציג את החשבונית של הזמנה.
 5. שליחת המוצר להחלפה ואספקת המוצר החילופי יהיו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 6. הלקוח שלח את המוצר חזרה באמצעות שליח מטעם החברה בתוך 14 יום מקבלת המוצר בצרוף חשבונית מקורית וסיבת החזרה.
 7. יש ליידע את החברה במייל ולבקש להזמין שליח

 

החזרות

ניתן להחזיר מוצר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, בתנאים הבאים:

 1. לא נעשה שימוש במוצר
 2. המוצר נשאר באריזתו המקורית.
 3. אריזת המוצר שלמה.
 4. הלקוח צירף את החשבונית של הזמנה.
 5. הלקוח שלח את המוצר חזרה באמצעות שליח שיאסוף מביתכם מטעם החברה, בתוך 14 יום מקבלת המוצר בצרוף חשבונית מקורית וסיבת החזרה.
 6. אחרי הודעה לחברה על החזרה תקבלו במייל הוראות הכנת המשלוח חזרה
 7. שליחת המוצר תהיה על חשבון הלקוח ובאחריותו.

את המוצרים יש לארוז היטב.

החזרת התשלום תתבצע באותו אופן שבו בוצע התשלום בניכוי דמי טיפול ודמי משלוח .אין צורך לפנות לחברת האשראי לביטול העסקה.

דילוג לתוכן